PLANTOFERT szerves trágya termék kiemelkedő humuszstabilitással rendelkezik.

Egy projekt eredménye az Aufwind Schmack Első Biogáz Kft. szarvasi biogáz üzemében keletkező és fázis-szétválasztás követően legalább 22 %-os szárazanyag tartalmú szilárd fázisú biogáz trágyából a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által végleges szabadalmi oltalomban részesült P1400345 regisztrációs, 230846 lajstrom-számmal jegyzett eljárás révén irányított komposztálással és formulázással előállított, a NÉBIH által kiadott, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező PLANTOFERT szerves trágya termék, amely teljes körűen megfelel a 36/2006 (V.18.) FVM rendeletben előírt kritériumoknak. A PLANTOFERT termék az engedély okiratban előírt dózisok betartása mellett hasznosítható szántóföldi és kertészeti növénytermesztésben egyaránt.


PLANTOFERT szerves trágya gyártója és egyben az engedélyese: Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.


A gyártó által szavatolt minőségi jellemzők:

 • küllem: barna színű apró morzsás földszagú anyag
 • pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) 7,5 ± 0,5
 • szárazanyag tartalom (m/m %) legalább 40,0
 • szervesanyag tartalom (m/m %) sz.a. Legalább 40,0
 • térfogattömeg (kg/dm3) legfeljebb 0,8
 • szemcse méret összetétel 20 mm alatt (m/m%) sz.a.100,0
 • összes N (m/m %) sz.a. legalább 4,5
 • összes P2O5 (m/m %) sz.a. legalább 3,0
 • összes K2O (m/m %) sz.a. legalább 1,0
 • összes kalcium (m/m %) sz.a. legalább 3,0
 • összes magnézium (m/m %) sz.a. legalább 0,5

PLANTOFERT szerves trágya higiénés paraméterei teljes körűen megfelelnek a 36/2006 (V.18.) FVM rendeletben előírt feltételeknek.


PLANTOFERT szerves trágya felhasználása:


Szántóföldi kultúrákban 0,8-1,2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva.


Kertészeti kultúrákban, zöldségtermesztésben 1,8-2,2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva.


Gyógynövények termesztésben 1,8-2,2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva.


Dísznövénytermesztésben 1,8-2,2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva.


Fiatal gyümölcsösökben (1 éves kortól) 0,4 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 2-2,5 kg/növény ősszel és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva.


Fiatal szőlő ültetvényben (1 éves kortól) 0,4 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 1,4 kg/növény ősszel és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva.

Az innovatív növénytáplálási és trágyázási technológia szerves tápanyagforrásai:

Plantofert, Innopellet morzsa, Innopellet maxi alkalmazása kiterjed a forgatás nélküli, csökkentett menetszámú és sávos talajművelési és gazdálkodási rendszerekre, amelyek a talajtermékenység és talajminőség megóvását szolgálják.

Az innovatív technológia kifejlesztése tenyészedényes-kisparcellás és léptéknövelő üzemi növénykísérletek segítségével valósult meg a következő tesztnövényekkel: fejes saláta, étkezési burgonya, fehér mustár, rizs tesztnövényekkel.

Az új innovatív növénytáplálási és trágyázási technológia a következő növény-csoportok termesztésében hasznosul: szántóföldi kapás növényeknél alaptrágyázás, starter vetéssel egy időben, tápkultivátorral fejtrágyázás; szabadföldi és hajtatott zöldségnövény termesztésben alaptrágyaként; szőlő és gyümölcs művelési ágban ültetvény telepítésekor; erdészeti csemetekertekben alaptrágyaként iskolázás és magvetés előtt.